Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Обсяг прийому

ОБСЯГ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРИЙОМУ

на підготовку фахівців в Мелітопольському училищі культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 2018-2019 навчальний рік

Ліцензований обсяг прийму

Денна
форма

Заочна
форма

Всього

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

   

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

 

 

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

 

   
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

 

   

Всього:

 

 

   

 

 

Що потрібно для онлайн вступу