Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Розгляд скарг

Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури»
Запорізької обласної ради.
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням тендерного комітету 
КЗ «МУК» ЗОР
22.05. 2009 р.
Протокол №4

 

Порядок розгляду скарг,
поданих учасниками процедур закупівель до тендерного комітету Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної Ради до моменту укладення договору про закупівлю.

 

І. Загальні положення 

1.1. Порядок розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель до тендерного комітету КЗ «МУК» ЗОР до моменту укладення договору про закупівлю (далі – Порядок) розроблено у відповідності з вимогами Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (зі змінами) (далі – Положення про закупівлю), Типового положення про тендерний комітет, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 20.05.2009 №470 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за №740/16756, Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 30.12.2009 №65 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2009 за №222/16238 (далі – Порядок МЕ), інших нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

1.2. Даний Порядок визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель (далі – учасники), до тендерного комітету (далі – ТК КЗ «МУК» ЗОР до моменту укладання договору про закупівлю.


1.3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають значення, наведені в положенні про закупівлю.


1.4. Будь-який учасник процедур закупівлі (далі – учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення ТК КЗ «МУК» ЗОР процедур закупівель, установлених Положенням про закупівлю, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність, ТК КЗ «МУК» ЗОР.


1.5. Скарга може бути подана безпосередньо до ТК КЗ «МУК» ЗОР або до Міністерства економіки України.


1.6. Скарга подається впродовж 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі. 


У разі коли оскаржують кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії або бездіяльності.


1.7. Днем отримання скарги вважається день її реєстрації як вхідної кореспонденції відповідно до порядку реєстрації вхідних документів, визначеного нормативно-правовими актами КЗ «МУК» ЗОР.


1.8. Об’єктом скарження не може бути:

  • - зроблений тендерним комітетом вибір процедури закупівлі;
  • - рішення тендерного комітету про відхилення всіх тендерних  пропозицій.

 

1.9. ТК КЗ «МУК» ЗОР може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день  допущення замовником порушення процедури закупівлі. 


1.10. Скарга залишається без розгляду, про що ТК КЗ «МУК» ЗОР повідомляє учасника протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, у разі, якщо:

  • - об’єкт оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
  • - об’єкт оскарження є рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
  • - скарга подана особою, яка не є учасником процедури закупівлі за предметом закупівлі або частиною (частинами) предмета закупівлі, щодо якого (яких) подана скарга;
  • - Скаргу подано з порушенням вимог пунктів 5-7 (мова, оформлення, зміст) Порядку МЕ;
  • - письмово відкликання скарги учасником, поданої до ТК КЗ «МУК» ЗОР.


1.11. У разі коли на день отримання ТК КЗ «МУК» ЗОР скарги укладено договір про закупівлю, ТК КЗ «МУК» ЗОР не приймає рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника протягом 5 робочих днів листом за підписом голови тендерного комітету або заступника голови, який виконує його обов’язки.

ІІ. Порядок розгляду скарг.

2.1. У разі подання учасником скарги до Мінекономіки:

2.1.1. ТК КЗ «МУК» ЗОР протягом двох робочих днів з дня отримання листа Мінекономіки про зупинення процедури закупівлі письмово повідомляє учасників про зупинення процедури закупівлі на строк, установлений у листі Мінекономіки. Якщо Мінекономіки протягом 20 робочих днів з дати отримання скарги не прийняло рішення про розгляд скарги, то ТК КЗ «МУК» ЗОР має право прийняти рішення про продовження відповідної процедури закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло у встановлений строк рішення про відміну торгів або визначення результатів торгів недійсними.


2.2. У разі подання учасникам скарги до ТК:

2.2.1. ТК КЗ «МУК» ЗОР зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство (Обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі, яке оформлюється протоколом засідання ТК КЗ «МУК» ЗОР. Після закінчення зазначеного строку ТК КЗ «МУК» ЗОР має право продовжити відповідну процедуру закупівлі крім випадку, коли ТК КЗ «МУК» ЗОР прийняв за результатами розгляду скарги рішення, що унеможливлює проведення процедури закупівлі.


2.2.2. ТК КЗ «МУК» ЗОР не пізніше 5 робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника, який подав скаргу, учасника-переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

Відсутність зазначених осіб на засіданні робочої групи не може бути  підставою для не проведення засідання або його відкладення, не  перешкоджає і не впливає на прийняте за результатами розгляду скарги рішення.  


2.2.3. До визначення переможця процедури закупівлі ТК КЗ «МУК» ЗОР протягом двох робочих днів з дати отримання скарги письмово повідомляє учасників про зупинення процедури закупівлі.


2.2.4. ТК КЗ «МУК» ЗОР за відсутністю підстав залишення скарги без розгляду та/або підстав неприйняття рішення за скаргою приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

  • - у разі коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;
  • - у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту. 


2.2.5. Рішення за результатами розгляду скарги оформлюється протоколом засідання ТК КЗ «МУК» ЗОР та надсилається уповноваженому органу протягом 3 робочих днів з дня його прийняття.


2.2.6. Примірник рішення за результатами розгляду скарг ТК КЗ «МУК» ЗОР протягом 5 робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному Казначейству (Обслуговуючому банку).


2.2.7. Рішення ТК КЗ «МУК» ЗОР щодо розгляду скарг можуть бути оскаржені до суду в установленому порядку

Голова ТК __________________ Грицаненко Віктор Васильович