ОБҐРУНТУВАННЯ застосування переговорної процедури закупівлі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року N 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02214633

1.3. Місцезнаходження:

пр.Б.Хмельницького, буд.41, Запорізька область, м. Мелітополь,72309

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):

Єгоров Михайло Олексійович, директор, пр. Б. Хмельницького, буд. 41, Запорізька область, м. Мелітополь, 72309,тел. (0619) 43-50-80, телефакс (0619) 43-50-80, e-mail: melkult@ukr.net

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі:28.01.2016р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі:

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія))

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:529,32 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:пр.Б.Хмельницького, буд.41,

пр.Б.Хмельницького, буд.41а,

Запорізька область, м. Мелітополь,72309

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

протягом 2016року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»

3.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05541114

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:

вул.Луначарського, буд. 61, Запорізька область, м. Мелітополь, 72312,

телефон (0619) 44-06-41, телефакс (0619) 44-06-49

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: п.2. ч.2. ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII(зі змінами) – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:

Для забезпечення протягом 2016року тепловою енергією училища, недопущення погіршення умов навчання студентів та умов праці робітників, а також для збереження цілісності теплових мереж, враховуючи, що тепловаенергіяза вказаними адресами  в м. Мелітополі  надається лише однією організацією, а саме товариством з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»,  не укладення   договору на постачання  вище зазначеного товару може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків. КЗ «МУК» ЗОР  необхідно  укласти договір  з товариством з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі» про надання товару згідно ДК 016:2010 (ДК 021:2015) 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія))

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII(зі змінами),Зведенийперелік суб’єктів природних монополій станом на 22.01.2016р. , який розміщено на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України, – www.amc.gov.ua,  за номером 424 ТОВ «Мелітопольські теплові мережі» включено до зазначеного переліку суб’єктів природних монополій.

 

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                           М.О. Єгоров

                                                                                                         (підпис)                               (ініціали, прізвище)