Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

Протокол № 6 від 24лютого 2016 року

Протокол № 6

від 24лютого 2016 року

засідання комітету з конкурсних торгів

Комунального закладу «Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної ради

щодо внесення змін до договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти

№193 від 24.02.2016р.

 

Присутні:

Голова комітету: Єгоров М. О.  – директор училища

Заступник голови комітету:  Танасійчук М.Г.  – заступник директора з АГР

Секретар комітету: Дитюк О. Б. – провідний економіст,

Члени комітету:  Парахіна І.В. – головний бухгалтер,

                              Медведєва К.О. – юрисконсульт

                         

Порядок денний:

      Слухання та внесення змін до договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти №193 від 24.02.2016р.

 

Слухали:

1. Голову комітету з конкурсних торгів, Єгорова М.О., який доповів про те, що відповідно кошторису бюджету області на 2016 рік за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» передбачено взяття зобов’язань на суму не більше 719832,00 грн. (Сімсот дев’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ 119972,00грн. (Сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 00 копійок). Сума Договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від  24.02.2016р. № 193 складає 739903,97 грн. (Сімсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот три гривні 97 копійок), у тому числі ПДВ 123317,33грн. (Сто двадцять три тисячі триста сімнадцять грн. 33 коп.). Зважаючи на п.1 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197 – VІI (зі змінами) та пункт 1.3. Договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від  24.02.2016р. №193 потрібно суму зменшити на 20071,97 грн. (Двадцять тисяч сімдесят одна гривня 97 копійок). Обсяг закупівлі буде складати 528,39 Гкал.

 

Голова комітету з конкурсних торгів запропонував провести голосування з даного питання:

Єгоров М.О., голова комітету з конкурсних торгів, проголосував ЗА

Танасійчук М.Г., заступник голови комітету з конкурсних торгів,проголосував  ЗА

Дитюк О.Б., секретар комітету з конкурсних торгів,проголосувала  ЗА

Парахіна І.В., член комітету з конкурсних торгів, проголосувала ЗА

Медведєва К.О., юрисконсульт, проголосувала ЗА.

    

       2. Танасійчука М.Г. – заступника голови комітету з конкурсних торгів, що відповідно до повідомлення про зміну тарифів на теплову енергію ТОВ «Мелітопольські теплові мережі»

від 11.02.2016р. №268 та керуючись п.7 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197 – VІI (зі змінами) потрібно внести доповнення в п.3. Ціна договору.

Відповідно до вищезазначеного внести зміни до Договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від  24.02.2016р. № 193 в частині обсягу, очікуваної вартості предмета закупівлі та тарифів на теплову енергію.

 

Голова комітету з конкурсних торгів запропонував провести голосування з даного питання:

Єгоров М.О., голова комітету з конкурсних торгів, проголосував ЗА

Танасійчук М.Г., заступник голови комітету з конкурсних торгів,проголосував  ЗА

Дитюк О.Б., секретар комітету з конкурсних торгів,проголосувала  ЗА

Парахіна І.В., член комітету з конкурсних торгів, проголосувала ЗА

Медведєва К.О., юрисконсульт, проголосувала ЗА.

 

Вирішили:

1.      Укласти додаткову угоду щодо зменшення обсягу, очікуваної вартості предмета закупівлі та зміни тарифів на теплову енергію до договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти №193 від 24.02.2016р.,

2.      Згідно додаткової угоди, затвердити зміни до договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти №193 від 24.02.2016р., в частині обсягу, очікуваної вартості предмета закупівлі та тарифів на теплову енергію.

  1. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів, Дитюк О.Б., оприлюднити зміни до договору про закупівлю за державні кошти №193 від 24.02.2016р. на Веб-порталі Уповноваженого органу та власному сайті Училища.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів:        ______________          М. О. Єгоров

                                                                               (підпис)                                (ініціали, прізвище)

                 Заступник голови комітету:        ______________          М. Г. Танасійчук

                                                                               (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

                                Секретар комітету:       ______________          О. Б. Дитюк

                                                                               (підпис)                                (ініціали, прізвище)

                                     Члени комітету:       ______________          І. В.  Парахіна

                                                                               (підпис)                                (ініціали, прізвище)

                                                                        ______________          К. О. Медведєва

                                                                               (підпис)                                (ініціали, прізвище.)