Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

ПОВІДОМЛЕННЯ про внесення змін до договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року N 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 03.02.2016р.№029032

2. Договір про закупівлю.

2.1. Номер договору: 193

2.2. Дата укладення договору: 24.02.2016р.

3. Замовник.

3.1. Найменування: Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної ради

3.2. Код за ЄДРПОУ: 02214633

3.3. Місцезнаходження:

пр.Б.Хмельницького, буд.41, Запорізька область, м. Мелітополь,72309

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

4.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольські теплові мережі»

4.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05541114

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

вул.Луначарського, буд. 61, Запорізька область, м. Мелітополь,72312,

телефон (0619) 44-06-41, телефакс (0619) 44-06-49

5. Зміни до договору про закупівлю.

5.1. Дата внесення змін до договору: 24.02.2016р.

5.2. Зміни, що внесені до істотних умов договору:

1. Відповідно кошторису бюджету області на 2016 рік та п.1 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197 – VІI (зі змінами) за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» загальна сума Договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти від  24.02.2016р. № 193 складає 739903,97 грн. (Сімсот тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот три гривні 97 копійок), у тому числі ПДВ 123317,33грн. (Сто двадцять три тисячі триста сімнадцять грн. 33 коп.). Згідно з пунктом 1.3. сума Договору зменшується  на 20071,97 грн. (Двадцять тисяч сімдесят одна гривня 97 копійок). Загальна сума договору становить 719832,00 грн. (Сімсот дев’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ 119972,00грн. (Сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 00 копійок). Обсяг закупівлі 528,39 Гкал.

 2. Останній абзац  п. 1.2. викласти у наступній  редакції:

Орієнтовно відпуск складатиме  528,39  Гкал, орієнтовна вартість  719832,00 грн. (Сімсот дев’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ 119972,00грн. (Сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 00 копійок).

3. Перший  абзац  п. 3.1. викласти у наступній  редакції :     

 Ціна цього договору становить:   719832,00 грн. (Сімсот дев’ятнадцять тисяч вісімсот тридцять дві гривні 00 копійок), у тому числі ПДВ 119972,00грн. (Сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 00 копійок).

4.Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 28.01.2016р. № 54 «Про внесення змін до Постанови НКРЕКП від 30.04.2015р. № 1375 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ТОВ «Мелітопольські теплові мережі», керуючись п.7 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197 – VІI (зі змінами), доповнити п. 3.1. Договору абзацом наступного змісту:

«Для нарахування плати на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання  з 01 лютого 2016 року встановлено двоставковий тариф, який містить дві складові:

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію — 1122,05 грн. за 1 Гкал (без ПДВ) - для бюджетних установ;

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) — 15301,91 грн. за Гкал/год (без ПДВ) - для бюджетних установ.»

5.3. Випадки для внесення змін до істотних умов договору:

п.1ч.5 ст.40Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197-VII(зі змінами) – зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

 п.7 ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197–VІI (зі змінами) - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Plattsу разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю.

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                           М.О. Єгоров

                                                                                                       (підпис)                                 (ініціали, прізвище)