Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Додаток до річного плану 2015 на 01.07.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

Додаток до річного плану закупівель

на 2015рік

Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної ради, 02214633

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

 

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

405143,33 грн.

(Чотириста п’ять тисяч сто сорок три грн. 33 коп.)

 

 

 

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства

2210

4860,00 грн. (Чотири тисячі вісімсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2210

32250,00 грн. (Тридцять дві тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

13.96.1 Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; нитки ґумові та корд, з текстильним покривом і продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності

2210

80,00 грн. (Вісімдесят грн. 00 коп.)

 

 

Договір №66 від 20.05.2015р.

14.13.1 Одяг верхній, трикотажний

2210

58216,00 грн. (П’ятдесят вісім тисяч двісті шістнадцять грн. 00 коп.)

 

 

 

14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні

2210

3510,00 грн.

(Три тисячі п’ятсот десять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 74 від 12.06.15р. – 1400,00грн.

15.12.1 Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші

2210

3380,00 грн.

(Три тисячі триста вісімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені

2210

324,00 грн.

(Триста двадцять чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів

2210

1365,00 грн.

(Одна тисяча триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини

2210

7200,00 грн.

(Сім тисяч двісті  грн. 00 коп.)

 

 

 

16.29.1 Вироби з деревини, інші

2210

554,00 грн.

(П’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей

2210

2404,35 грн.

(Дві тисячі чотириста чотири грн. 35 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р.

Д/у №1 від 06.05.15р. – 1552,50грн.

17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара

2210

8022,50грн.

(Вісім тисяч двадцять дві грн. 50 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р.

Д/у №2 від 08.05.15р., Д/у №3 від 17.06.15р. – 600,00грн

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

47198,74 грн.

(Сорок сім тисяч сто дев’яносто вісім грн. 74 коп.)

 

 

Договір № 12 від 06.02.15р.-108,60грн.

Договір № 17 від 06.03.15р.-1023,50грн.

Договір №62 від 13.03.2015р., Д/у №1 від 06.05.2015р., Д/у №2 від 08.05.2015р., Д/у №3 від 17.06.15р. – 5174,25грн.

Договір №1127/ПП від 15.06.15р. – 245,16 грн. Договір №303 від 24.06.15р. – 1705,68грн.

17.24.1  Шпалери

2210

8521,01 грн.

(Вісім тисяч п’ятсот двадцять одна грн. 01 коп.)

 

 

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

57518,00 грн.

(П’ятдесят сім тисяч п’ятсот вісімнадцять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 23 від 17.03.2015р. Д/у №1 від 22.04.2015р.– 11838,00грн.

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

3245,50 грн.

(Три тисячі двісті сорок п’ять грн. 50 коп.)

 

 

Договір № 25 від 20.03.15р. Д/у №1 від 07.04.15р. -950,00грн. Договір № 62 від 13.03.15р., Д/у №1 від 06.05.15р. – 140,00грн. Договір № 66 від 20.05.15р. – 351,00грн.

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

5538,30 грн.

(П’ять тисяч п’ятсот тридцять вісім грн. 30 коп.)

 

 

Договір № 66 від 20.05.15р. – 516,20грн.

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення

2210

1276,00 грн.

(Одна тисяча двісті сімдесят шість грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 66 від 20.05.15р. – 66,00грн.

20.52.1 Клеї

2210

1065,00 грн.

(Одна тисяча шістдесят п’ять 00 коп.)

 

 

 

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми

2210

490,00 грн.

(Чотириста дев’яносто грн. 00 коп.)

 

 

 

22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами

2210

72,00 грн.

(Сімдесят дві грн. 00 коп.)

 

 

 

22.22.1 Тара пластмасова

2210

3204,40 грн.

(Три тисячі двісті чотири грн. 40 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р., Д/у №1 від 06.05.15р., Д/у №2 від 08.05.2015р. – 240,00грн.

 Договір № 66 від 20.05.15р. – 394,40грн.

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові

2210

39509,00 грн.

(Тридцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2210

6449,65 грн.

(Шість тисяч чотириста сорок дев’ять грн. 65 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15, Д/у №1 від 11.03.2015 – 62,00грн.

Договір № 62 від 13.03.15р., Д/у №1 від 06.05.15р., Д/у №2 від 08.05.15р. –1666,50грн. Договір №29 від 13.05.15р. – 24,00грн.

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне

2210

120,00 грн.

(Сто двадцять грн. 00 коп.)

 

 

 

25.12.1 Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві

2210

2490,00 грн.

(Дві тисячі чотириста дев’яносто грн. 00 коп.)

 

 

 

25.29.1 Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші

2210

68,00 грн.

(Шістдесят вісім грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 66 від 20.05.15р. – 68,00грн.

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори

2210

238,00 грн.

(Двісті тридцять вісім грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р., Д/у №2 від 08.05.15р. –38,00грн.

25.72.1 Замки та завіси

2210

2460,00 грн.

(Дві тисячі чотириста шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві

2210

270,00 грн.

(Двісті сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів

2210

135,00 грн.

(Сто тридцять п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини

2210

104,00 грн.

(Сто чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні

2210

78,00 грн.

(Сімдесят вісім грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 66 від 20.05.15р. – 78,00грн.

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві

2210

380,90 грн.

(Триста вісімдесят грн. 90 коп.)

 

 

Договір № 66 від 20.05.15р. – 380,90грн.

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

785,00 грн.

(Сімсот вісімдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р., Д/у №2 від 08.05.15р. –175,00грн. Договір №29 від 13.05.15р. – 13,50грн.

26.11.3 Схеми електронні інтегровані

2210

400,00 грн.

(Чотириста грн. 00 коп.)

 

 

 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

2210

190,00 грн.     (Сто дев’яносто грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 25 від 20.03.15р. Д/у №2 від 12.06.15р.

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні

2210

945,00 грн.

(Дев’ятсот сорок п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р. – 425,00грн

27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В

2210

4876,00 грн.

(Чотири тисячі вісімсот сімдесят шість грн. 00 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15., Д/у №1 від 11.03.15-220,00грн. Договір №29 від 13.05.15р. – 540,00грн.

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

2210

407,10 грн.

(Чотириста сім грн. 10 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15, Д/у №1 від 11.03.15– 345,00грн. Договір №29 від 13.05.15р. – 12,40грн.

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2210

391,00 грн.

(Триста дев’яносто одна грн. 00 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15, Д/у №1 від 11.03.15 – 68,00грн. Договір № 66 від 20.05.15р. – 151,00грн.

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

468,50 грн.

(Чотириста шістдесят вісім грн. 50 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.2015 – 21,00грн. Договір № 66 від 20.05.15р. – 103,50грн.

27.40.2 Лампи та світильники

2210

18789,40 грн.

(Вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять грн. 40 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15 Д/у №1 від 11.03.15– 3714,00грн.

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

2210

760,00 грн.

(Сімсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

28.14.2 Частини кранів, клапанів і подібних виробів

2210

84,00 грн.

(Вісімдесят чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки

2210

1198,99 грн.

(Одна тисяча сто дев’яносто вісім грн. 99 коп.)

 

 

Договір №24 від 03.06.15р.

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі

2210

1000,00 грн.

(Одна тисяча грн. 00 коп.)

 

 

 

32.20.1 Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок

2210

17474,00 грн.

(Сімнадцять тисяч чотириста сімдесят чотири  грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 35 від 05.05.15р. – 14975,00грн.

32.20.2 Частини та приладдя до музичних інструментів

2210

21528,80 грн.

(Двадцять одна тисяча п’ятсот двадцять вісім грн. 80 коп.)

 

 

Договір № 35 від 05.05.15р. – 11314,80грн.

32.30.1 Вироби спортивні

2210

10530,00 грн.

(Десять тисяч п’ятсот тридцять грн. 00 коп.)

 

 

 

32.50.4 Окуляри, лінзи та їхні частини

2210

78,25 грн.

(Сімдесят вісім грн. 25 коп.)

 

 

 

32.91.1 Мітли та щітки

2210

679,00 грн.

(Шістсот сімдесят дев’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 66 від 20.05.15р. – 109,00грн.

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

3245,00 грн.

(Три тисячі двісті сорок п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р., Д/у №1 від 06.05.15р., Д/у №2 від 08.05.15р.  – 366,50грн

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.

2210

325,00 грн.

(Триста двадцять п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

2210

18390,94 грн.

(Вісімнадцять тисяч триста дев’яносто грн. 94 коп.)

 

 

Договір №107 від 15.05.15р. - 2903,35грн. Договір №110 від 17.06.15р. – 404,22грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2000,00 грн.

(Дві тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні

2220

51,75 грн.

(П’ятдесят одна грн. 75 коп.)

 

 

Договір №34 від 13.05.2015р. – 74,60грн.

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти

2220

870,00 грн.

(Вісімсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

Договір №34 від 13.05.2015р. – 408,54грн.

21.20.1 Ліки

2220

832,60 грн.

(Вісімсот тридцять дві грн. 60 коп.)

 

 

Договір №34 від 13.05.2015р. – 474,94грн.

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

2220

176,80 грн.

(Сто сімдесят шість грн. 80 коп.)

 

 

Договір №34 від 13.05.2015р. – 41,92грн.

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

2220

68,85 грн. (Шістдесят вісім грн. 85 коп.)

 

 

 

Оплата послуг

(крім комунальних)

 

365407,40 грн.

(Триста шістдесят п’ять тисяч чотириста сім грн. 40 коп.)

 

 

 

33.11.1 Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів

2240

18000,00 грн.

(Вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

2240

12184,13 грн.

(Дванадцять тисяч сто вісімдесят чотири  грн. 13 коп.)

 

 

 

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання

2240

6692,13 грн.

(Шість тисяч шістсот дев’яносто дві грн. 13 коп.)

 

 

Договір №23 від 10.04.15. – 5132,07грн.

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

18345,64 грн.

(Вісімнадцять тисяч триста сорок п’ять грн. 64 коп.)

 

 

Договір № 887 від 21.01.15р., Д/у №1 від 18.03.15р.-14185,56грн. Договір №54 від 03.06.15р. – 200,00грн.

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

18173,03 грн.

(Вісімнадцять тисяч сто сімдесят три грн. 03 коп.)

 

 

Договір №40 від 11.03.2015р. Д/у №1 від 22.04.2015р. – 10580,00грн.

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом

2240

2963,00 грн.

(Дві тисячі дев’ятсот шістдесят три грн. 00 коп.)

 

 

 

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг

2240

495,00 грн.

(Чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір №107 від 15.05.2015р. – 42,90грн.

53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші

2240

1499,05 грн.

(Одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять грн. 05 коп.)

 

 

 

58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

2240

14416,97 грн.

(Чотирнадцять тисяч чотириста шістнадцять грн. 97 коп.)

 

 

Договір №830 від 22.06.2015р. – 1622,00грн.

60.20.4 Продаж рекламного часу на телебаченні

2240

4000,00 грн.

(Чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

 

Договір №7 від 19.05.2015р. – 4000,00грн.

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2240

11900,00 грн.

 (Одинадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 71 від 17.03.2010р. Д/у №6 від 19.02.2015р.

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

2640,00 грн.

(Дві тисячі шістсот сорок грн. 00 коп.)

 

 

Договір N-1525 від 20.03.15р. -2400,00грн.

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

19126,56 грн. (Дев’ятнадцять тисяч сто двадцять шість грн. 56 коп.)

 

 

Договір № 4-011 від 21.01.15р., Д/у №1 від 01.04.15 – 18300,00грн. Договір № 654 від 17.03.15р. – 826,56грн.

63.91.1 Послуги інформаційних агентств

2240

840,00 грн.

(Вісімсот сорок грн. 00 коп.)

 

 

 

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

2240

2856,21 грн.

(Дві тисячі вісімсот п’ятдесят шість грн. 21 коп.)

 

 

 

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

2240

183,60 грн.

(Сто вісімдесят три грн. 60 коп.)

 

 

Договір №ОНВ-Ю/11/014 від 14.04.15р.

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

704,44 грн.

(Сімсот чотири грн. 44 коп.)

 

 

Договір №03/031 від 14.04.15р.

68.31.1 Послуги агентств нерухомості

2240

32000,00 грн.

(Тридцять дві тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

69.10.1 Послуги юридичні

2240

1200,00 грн.

(Одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

 

 

 

69.20.2 Послуги щодо бухгалтерського обліку

2240

12300,00 грн.

(Дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.)

 

 

 

71.12.1 Послуги інженерні

2240

5000,00 грн.

(П’ять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування

2240

12700,00 грн.

(Дванадцять тисяч  сімсот грн. 00 коп.)

 

 

Договір №453 від 27.05.15р. – 423,32грн. Договір № 23 від 03.06.15р. – 1923,85грн.

73.11.1 Послуги рекламних агентств

2240

2070,00 грн.

(Дві тисячі сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

Договір №58 від 15.05.15р. – 250,00грн. Договір №307 від 19.06.15р. – 300,00грн.

74.10.1 Послуги щодо проектування інтер'єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

2240

66000,00 грн.

(Шістдесят шість тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

2240

9077,25 грн.

(Дев’ять тисяч сімдесят сім грн. 25 коп.)

 

 

Договір № 8 від 14.01.15р.-340,20грн. Договір № 8 від 10.04.15р.-1020,60грн.

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території

2240

1400,00 грн.

(Одна тисяча чотириста грн. 00 коп.)

 

 

Договір №54 від 03.06.2015р.

82.11.1 Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані

2240

3000,00 грн.

(Три тисячі грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 1341 від 16.06.2015р. – 2436,00грн.

84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

2240

4320,00 грн.

(Чотири тисячі триста двадцять грн. 00 коп.)

 

 

Договір №82 від 23.01.15р. Д/у №1 від 20.02.15р. - 3960,00грн.

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші

2240

2885,44 грн.

(Дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять грн. 44 коп.)

 

 

Договір № 3 від 21.01.2015р.-885,44грн.

93.11.1Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд

2240

7500,00 грн.

(Сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

24900,00 грн.

(Двадцять чотири тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 18 від 18.02.15р. – 490,00грн. Договір №25 від 15.04.2015р., Д/у №1 від 22.04.2015р., Д/у №2 від 15.05.2015р. – 615,00грн.

Договір №15 від 20.05.15р., Д/у №1 від 17.06.2015р. – 1608,00грн.

95.29.1 Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів

2240

6300,00 грн.

(Шість тисяч триста грн. 00 коп.)

 

 

 

96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів

2240

3400,00 грн.

(Три тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 15 від 20.02.2015р.Д/у №1 від 24.04.15р.-810,00грн.

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Об’єкт: Поточний ремонт аудиторії №4 КЗ«МУК» ЗОР,

пр. Б.Хмельницького 41, інв. № 10310002

 

2240

36334,95 грн.

(Тридцять шість тисяч триста тридцять чотири грн. 95 коп.)

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

 

46572,00 грн.

(Сорок шість тисяч п’ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)

 

 

 

36.00.1 Вода природна

2272

17452,00 грн.

(Сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві грн. 00 коп.)

 

 

Договір №101 від 20.05.14р. Д/у № 3 від 23.01.15р., Д/у №4 від 31.03.15р.

37.00.1 Послуги каналізаційні

2272

29120,00 грн.

(Двадцять дев’ять тисяч сто двадцять грн. 00 коп.)

 

 

Договір №101 від 20.05.14р. Д/у № 3 від 23.01.15р., Д/у №4 від 31.03.15р.

Оплата електроенергії

 

118748,00 грн.

(Сто вісімнадцять тисяч сімсот сорок вісім грн. 00 коп.)

 

 

 

35.11.1 Енергія електрична

2273

118748,00 грн.

(Сто вісімнадцять тисяч сімсот сорок вісім грн. 00 коп.)

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

8010,00 грн.

(Вісім тисяч десять грн. 00 коп.)

 

 

 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

2282

8010,00грн.

(Вісім тисяч десять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 038-ОП від 06.03.15р. - 210,00грн. Договір №Т-19/15/М від 14.04.2015р. –1500,00грн.

Договір № 108-ОП від 02.06.15р. – 210,00грн.

Інші виплати населенню

 

4000,00 грн.

(Чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

2730

4000,00 грн.

(Чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 06/024 від 20.03.15р. - 2000,00грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

20000,00 грн.

(Двадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

14.14.2 Білизна спідня, не трикотажна

3110

20000,00 грн.

(Двадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 31/ВН від 22.05.15р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.07.2015р. № 12

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                                М.О. Єгоров

                                                                                                                          (підпис)                        (ініціали, прізвище)

                                                                         М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів:   __________________        О.Б. Дитюк__

                                                                                                                          (підпис)                        (ініціали, прізвище)