Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Додаток до річного плану закупівель (на 2015рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

Додаток до річного плану закупівель

на 2015рік

Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної ради, 02214633

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

 

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

366902,53 грн.

(Триста шістдесят шість тисяч дев’ятсот дві грн. 53 коп.)

 

 

 

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства

2210

4860,00 грн. (Чотири тисячі вісімсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2210

32250,00 грн. (Тридцять дві тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

14.13.1 Одяг верхній, трикотажний

2210

58216,00 грн. (П’ятдесят вісім тисяч двісті шістнадцять грн. 00 коп.)

 

 

 

14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні

2210

2110,00 грн.

(Дві тисячі сто десять грн. 00 коп.)

 

 

 

15.12.1 Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші

2210

3380,00 грн.

(Три тисячі триста вісімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені

2210

324,00 грн.

(Триста двадцять чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів

2210

1365,00 грн.

(Одна тисяча триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини

2210

7200,00 грн.

(Сім тисяч двісті  грн. 00 коп.)

 

 

 

16.29.1 Вироби з деревини, інші

2210

554,00 грн.

(П’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей

2210

1144,35 грн.

(Одна тисяча сто сорок чотири грн. 35 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р. – 292,50грн

17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара

2210

7797,50грн.

(Сім тисяч сімсот дев’яносто сім грн. 50 коп.)

 

 

 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

44618,54 грн.

(Сорок чотири шістсот вісімнадцять грн. 54 коп.)

 

 

Договір № 12 від 06.02.15р.-108,60грн.

Договір № 17 від 06.03.15р.-1023,50грн.

Договір № 62 від 13.03.15р. – 2686,25грн

17.24.1  Шпалери

2210

9720,00 грн.

(Дев’ять тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.)

 

 

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

52420,00 грн.

(П’ятдесят дві тисячі чотириста двадцять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 23 від 17.03.15. – 6740,00грн.

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

2754,50 грн.

(Дві тисячі сімсот п’ятдесят чотири грн. 50 коп.)

 

 

Договір № 25 від 20.03.2015р.-470,00грн.

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

7320,10 грн.

(Сім тисяч триста двадцять грн. 10 коп.)

 

 

 

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення

2210

1210,00 грн.

(Одна тисяча двісті десять грн. 00 коп.)

 

 

 

20.52.1 Клеї

2210

1065,00 грн.

(Одна тисяча шістдесят п’ять 00 коп.)

 

 

 

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми

2210

490,00 грн.

(Чотириста дев’яносто грн. 00 коп.)

 

 

 

22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами

2210

72,00 грн.

(Сімдесят дві грн. 00 коп.)

 

 

 

22.22.1 Тара пластмасова

2210

2645,00 грн.

(Дві тисячі шістсот сорок п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р. – 75,00грн

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові

2210

39509,00 грн.

(Тридцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2210

5698,15 грн.

(П’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім грн. 15 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15, Д/у №1 від 11.03.2015 – 62,00грн.

Договір № 62 від 13.03.15р. – 915,00грн.

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне

2210

120,00 грн.

(Сто двадцять грн. 00 коп.)

 

 

 

25.12.1 Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві

2210

2490,00 грн.

(Дві тисячі чотириста дев’яносто грн. 00 коп.)

 

 

 

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори

2210

200,00 грн.

(Двісті грн. 00 коп.)

 

 

 

25.72.1 Замки та завіси

2210

2650,00 грн.

(Дві тисячі шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві

2210

270,00 грн.

(Двісті сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів

2210

135,00 грн.

(Сто тридцять п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини

2210

104,00 грн.

(Сто чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

10824,00 грн.

(Десять тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

26.11.3 Схеми електронні інтегровані

2210

400,00 грн.

(Чотириста грн. 00 коп.)

 

 

 

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні

2210

945,00 грн.

(Дев’ятсот сорок п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р. – 425,00грн

27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В

2210

4876,00 грн.

(Чотири тисячі вісімсот сімдесят шість грн. 00 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15 – 100,00грн., Д/у №1 від 11.03.15-220,00грн.

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

2210

407,10 грн.

(Чотириста сім грн. 10 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15, Д/у №1 від 11.03.15– 345,00грн.

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2210

240,00 грн.

(Двісті сорок  грн. 00 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15, Д/у №1 від 11.03.15 – 68,00грн.

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

365,00 грн.

(Триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.2015 – 21,00грн.

27.40.2 Лампи та світильники

2210

18789,40 грн.

(Вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят дев’ять грн. 40 коп.)

 

 

Договір №61 від 13.02.15 – 794,00грн. Д/у №1 від 11.03.15– 3714,00грн.

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

2210

760,00 грн.

(Сімсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

28.14.2 Частини кранів, клапанів і подібних виробів

2210

84,00 грн.

(Вісімдесят чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі

2210

1000,00 грн.

(Одна тисяча грн. 00 коп.)

 

 

 

32.20.1 Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок

2210

2499,00 грн.

(Дві тисячі чотириста дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

32.30.1 Вироби спортивні

2210

10530,00 грн.

(Десять тисяч п’ятсот тридцять грн. 00 коп.)

 

 

 

32.50.4 Окуляри, лінзи та їхні частини

2210

78,25 грн.

(Сімдесят вісім грн. 25 коп.)

 

 

 

32.91.1 Мітли та щітки

2210

570,00 грн.

(П’ятсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

3056,50 грн.

(Три тисячі п’ятдесят шість грн. 50 коп.)

 

 

Договір № 62 від 13.03.15р. – 178,00грн

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.

2210

325,00 грн.

(Триста двадцять п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

2210

18461,14 грн.

(Вісімнадцять тисяч чотириста шістдесят одна грн. 14 коп.)

 

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2000,00 грн.

(Дві тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні

2220

51,75 грн.

(П’ятдесят одна грн. 75 коп.)

 

 

 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти

2220

870,00 грн.

(Вісімсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

21.20.1 Ліки

2220

832,60 грн.

(Вісімсот тридцять дві грн. 60 коп.)

 

 

 

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

2220

176,80 грн.

(Сто сімдесят шість грн. 80 коп.)

 

 

 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

2220

68,85 грн. (Шістдесят вісім грн. 85 коп.)

 

 

 

Оплата послуг

(крім комунальних)

 

361407,40 грн.

(Тридцять шістдесят одна тисяча чотириста сім грн. 40 коп.)

 

 

 

33.11.1 Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів

2240

18000,00 грн.

(Вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

2240

10600,00 грн.

(Десять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

 

 

 

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання

2240

8402,82 грн.

(Вісім тисяч чотириста дві грн. 82 коп.)

 

 

 

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

18145,64 грн.

(Вісімнадцять тисяч сто сорок п’ять грн. 64 коп.)

 

 

Договір № 887 від 21.01.15р., Д/у №1 від 18.03.15р.-14185,56грн.

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

2240

21290,00 грн.

(Двадцять одна тисяча двісті дев’яносто грн. 00 коп.)

 

 

Договір №40 від 11.03.15 – 370,00грн.

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом

2240

2963,00 грн.

(Дві тисячі дев’ятсот шістдесят три грн. 00 коп.)

 

 

 

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг

2240

495,00 грн.

(Чотириста дев’яносто п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

53.20.1 Послуги поштові та кур'єрські, інші

2240

1499,05 грн.

(Одна тисяча чотириста дев’яносто дев’ять грн. 05 коп.)

 

 

 

58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

2240

12900,00 грн.

(Дванадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2240

11900,00 грн.

 (Одинадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 71 від 17.03.2010р. Д/у №6 від 19.02.2015р.

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

2640,00 грн.

(Дві тисячі шістсот сорок грн. 00 коп.)

 

 

Договір N-1525 від 20.03.15р. -2400,00грн.

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення

2240

19000,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 4-011 від 21.01.15 – 4350,00грн. Договір № 654 від 17.03.15р. – 826,56грн.

63.91.1 Послуги інформаційних агентств

2240

840,00 грн.

(Вісімсот сорок грн. 00 коп.)

 

 

 

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

2240

2856,21 грн.

(Дві тисячі вісімсот п’ятдесят шість грн. 21 коп.)

 

 

 

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

2240

183,60 грн.

(Сто вісімдесят три грн. 60 коп.)

 

 

 

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

704,44 грн.

(Сімсот чотири грн. 44 коп.)

 

 

 

68.31.1 Послуги агентств нерухомості

2240

32000,00 грн.

(Тридцять дві тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

69.10.1 Послуги юридичні

2240

1200,00 грн.

(Одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

 

 

 

69.20.2 Послуги щодо бухгалтерського обліку

2240

12300,00 грн.

(Дванадцять тисяч триста грн. 00 коп.)

 

 

 

71.12.1 Послуги інженерні

2240

5000,00 грн.

(П’ять тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування

2240

12700,00 грн.

(Дванадцять тисяч  сімсот грн. 00 коп.)

 

 

 

73.11.1 Послуги рекламних агентств

2240

2070,00 грн.

(Дві тисячі сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

74.10.1 Послуги щодо проектування інтер'єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектування

2240

66000,00 грн.

(Шістдесят шість тисяч грн. 00 коп.)

 

 

 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

2240

9077,25 грн.

(Дев’ять тисяч сімдесят сім грн. 25 коп.)

 

 

Договір № 8 від 14.01.15р.-340,20грн.

82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

2240

3000,00 грн.

(Три тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

2240

4320,00 грн.

(Чотири тисячі триста двадцять  грн. 00 коп.)

 

 

Договір №82 від 23.01.15р. Д/у №1 від 20.02.2015р. - 3960,00грн.

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші

2240

2885,44 грн.

(Дві тисячі вісімсот вісімдесят п’ять грн. 44 коп.)

 

 

Договір № 3 від 21.01.2015р.-885,44грн.

93.11.1Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд

2240

7500,00 грн.

(Сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

24900,00 грн.

(Двадцять чотири тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 18 від 18.02.15р. – 490,00грн.

95.29.1 Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів

2240

6300,00 грн.

(Шість тисяч триста грн. 00 коп.)

 

 

 

96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів

2240

3400,00 грн.

(Три тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 15 від 20.02.2015р.-450,00грн.

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Об’єкт: Поточний ремонт аудиторії №4 КЗ«МУК» ЗОР,

пр. Б.Хмельницького 41, інв. № 10310002

 

2240

36334,95 грн.

(Тридцять шість тисяч триста тридцять чотири грн. 95 коп.)

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

 

46572,00 грн.

(Сорок шість тисяч п’ятсот тридцять дві грн. 00 коп.)

 

 

 

36.00.1 Вода природна

2272

17452,00 грн.

(Сімнадцять тисяч чотириста п’ятдесят дві грн. 00 коп.)

 

 

Договір №101 від 20.05.14р. Д/у № 3 від 23.01.15р., Д/у №4 від 31.03.15р.

37.00.1 Послуги каналізаційні

2272

29120,00 грн.

(Двадцять дев’ять тисяч сто двадцять грн. 00 коп.)

 

 

Договір №101 від 20.05.14р. Д/у № 3 від 23.01.15р., Д/у №4 від 31.03.15р.

Оплата електроенергії

 

118748,00 грн.

(Сто вісімнадцять тисяч сімсот сорок вісім грн. 00 коп.)

 

 

 

35.11.1 Енергія електрична

2273

118748,00 грн.

(Сто вісімнадцять тисяч сімсот сорок вісім грн. 00 коп.)

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

8010,00 грн.

(Вісім тисяч десять грн. 00 коп.)

 

 

 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

2282

8010,00грн.

(Вісім тисяч десять грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 038-ОП від 06.03.15р. - 210,00грн.

Інші виплати населенню

 

4000,00 грн.

(Чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

 

 

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

2730

4000,00 грн.

(Чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

 

Договір № 06/024 від 20.03.15р. - 2000,00грн.

Інші поточні видатки

 

340,00 грн.

(Триста сорок грн. 00 коп.)

 

 

 

82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

2800

340,00 грн.

(Триста сорок грн. 00 коп.)

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.04.2015р. № 9

 

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                                М.О. Єгоров

                                                                                                                          (підпис)                                (ініціали, прізвище)

                                                                         М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:   __________________        О.Б. Дитюк__

                                                                                                                     (підпис)                                (ініціали, прізвище)