Приймальна комісія:  telephon30   telegram color   whatsapp

Додаток до річного плану закупівель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
 

Додаток до річного плану закупівель

на 2014рік

комунального закладу «Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної ради, 02214633

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

 

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

102808,93 грн.

(сто дві тисячі вісімсот вісім грн. 93 коп.)

 

 

 

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства

2210

5990,00 грн.

(п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто грн. 00 коп.)

 

Жовтень

 

Договір №136 від 15.10.14р.

14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні

2210

870,00 грн.

(вісімсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів

2210

150,00 грн.

(сто п’ятдесят грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини

2210

210,00 грн.

(двісті десять грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей

2210

640,30 грн.

(шістсот сорок грн. 30 коп.)

 

Березень

 

Договір №43 від 19.03.14р.

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

21349,36 грн.

(двадцять одна тисяча триста сорок дев’ять грн. 36 коп.)

 

Березень

 

 

 

Договір №58 від 05.03.14р.-100,00грн.

Договір №43 від 19.03.14р. - 4226,95грн.

Договір № 55 від 06.06.14р. -1366,60грн.

 Договір №1296 від 10.06.14р. -219,60грн.

Договір № 334 від 24.06.14р. -6440,04грн.

Договір № 52 від 16.07.14р. -2441,91грн.

Договір № 53 від 16.07.14р. - 1108,02грн.

Договір №25 від 08.08.14р. – 450,00грн.

Договір № 334-1 від 19.09.14р. -52,02грн.

Договір № 536 від 24.09.14р. – 445,00грн.

Договір № 453 від 14.10.14р. -4358,10грн.

 Договір №334-2 від 14.10.14р. -141,12грн.

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

9952,00 грн.

(дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір № 35 від 23.07.14р.

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

1319,00 грн.

(одна тисяча триста дев’ятнадцять грн. 00 коп.)

 

Березень

Договір №43 від 19.03.14р. - 278,00грн.

Договір №77 від 16.07.14р. -261,00грн.

Договір №30 від 18.07.14р. -450,00грн.

Договір № 91 від 28.10.14р. -330,00грн.

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

1666,30 грн.

(одна тисяча шістсот шістдесят шість грн. 30 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення

2210

572,00 грн.

(п’ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

20.52.1 Клеї

2210

172,00 грн.

(сто сімдесят дві  грн. 00 коп.)

 

Березень

 

Договір №43 від 19.03.14р. - 81,00грн.

Договір №77 від 16.07.14р. -91,00грн.

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

2210

2600,00 грн.

(дві тисячі шістсот грн. 00 коп.)

 

Листопад

 

Договір №30 від 25.11.14р.

22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)

2210

100,00грн.

(сто грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми

2210

304,65 грн.

(триста чотири грн. 65 коп.)

 

Березень

Договір №43 від 19.03.14р. - 75,65грн.

Договір №77 від 16.07.14р. - 229,00грн.

22.22.1 Тара пластмасова

2210

1192,00грн.

(одна  тисяча сто дев’яносто дві грн. 00 коп.)

 

Березень

Договір №43 від 19.03.14р. - 153,00грн.

Договір №77 від 16.07.14р. -1039,00грн.

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові

2210

900,00 грн.

(дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

22.29.2 і! Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2210

419,30 грн.

(чотириста дев’ятнадцять грн. 30 коп.)

 

Березень

 

 

Договір №43 від 19.03.14р. - 209,30грн.

Договір №77 від 16.07.14р. – 210,00грн.

25.29.1 Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші

2210

112,00 грн.

(сто дванадцять грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори

2210

47,00 грн.

(сорок сім грн. 00 коп.)

 

Березень

 

Договір №43 від 19.03.14р.

25.72.1 Замки та завіси

2210

360,00 грн.

(триста шістдесят грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві

2210

270,00 грн.

(двісті сімдесят грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок

2210

25,00 грн.

(двадцять п’ять грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів

2210

230,00 грн.

(двісті тридцять грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини

2210

42,50 грн.

(сорок дві грн. 50 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві

2210

547,57 грн.

(п’ятсот сорок сім грн. 57 коп.)

 

Липень

 

 

 

Договір №77 від 16.07.14р. - 534,00грн.

Договір №65 від 05.09.14р. -13,57грн.

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

84,75 грн.

(вісімдесят чотири грн. 75 коп.)

 

Березень

Договір №43 від 19.03.14р.

27.12.1 Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В

2210

243,29 грн.

(двісті сорок три  грн. 29 коп.)

 

Вересень

Договір №65 від 05.09.14р.

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

2210

1632,10 грн.

(одна тисяча шістсот тридцять дві грн. 10 коп.)

 

Вересень

Договір №65 від 05.09.14р.

27.33.1 Пристрої електромонтажні

2210

3121,88 грн.

(три тисячі сто двадцять одна  грн. 88 коп.)

 

Вересень

Договір №65 від 05.09.14р.

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

2210

2387,25 грн.

(дві тисячі триста вісімдесят сім грн. 25 коп.)

 

Вересень

 

 

 

Договір №65 від 05.09.14р. - 1914,75грн.

Договір №77 від 16.07.14р. - 472,50грн.

27.40.2 Лампи та світильники

2210

2400,00 грн.

(дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

Вересень

Договір №65 від 05.09.14р.

27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.

2210

1827,00 грн.

(одна тисяча вісімсот двадцять сім грн. 00 коп.)

 

Вересень

Договір №65 від 05.09.14р.

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

2210

288,32 грн.

(двісті вісімдесят вісім грн. 32 коп.)

 

Липень

Договір №77 від 16.07.14р.

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них

 

570,00 грн.

(п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

Жовтень

Договір № 91 від 28.10.14р.

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки

2210

929,99грн.

(дев’ятсот двадцять дев’ять грн. 99 коп.)

 

Травень

Договір №17 від 14.05.14р. 

32.91.1 Мітли та щітки

2210

250,00 грн.

(двісті п’ятдесят  грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір №77 від 16.07.14р.

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

608,05 грн.

(шістсот вісім грн. 05 коп.)

 

Березень

Договір №43 від 19.03.14р.

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.

2210

325,00 грн.

(триста двадцять п’ять грн. 00 коп.)

 

Листопад

 

Договір №62 від 05.11.14р.

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

2210

7079,25 грн.

(сім тисяч сімдесят дев’ять грн. 25 коп.)

 

Листопад

 

 

 

Договір № 46 від 11.11.14р. - 3094,23грн.

Договір №116 від 04.06.14 -1033,02грн.

Договір №212 від 07.05.14р. -2952,00грн.

 

2210

31021,07 грн.

(тридцять одна тисяча двадцять одна грн. 07 коп.)

 

 

БКЗ

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

2600,00 грн.

(дві тисячі шістсот грн. 00 коп.)

 

 

 

21.20.1 Ліки

2220

1256,30 грн.

(одна тисяча двісті п’ятдесят шість грн. 30 коп.)

 

квітень

Договір № 67 від 14.04.14р.

20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні

2220

160,00 грн.

(сто шістдесят грн. 00 коп.)

 

квітень

Договір № 67 від 14.04.14р.

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти

2220

260,00 грн.

(двісті шістдесят грн. 00 коп.)

 

квітень

Договір № 67 від 14.04.14р.

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

2220

304,25 грн.

(триста чотири грн. 25 коп.)

 

квітень

Договір № 67 від 14.04.14р.

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

2220

619,45 грн. (шістсот дев’ятнадцять грн. 45 коп.)

 

квітень

Договір № 67 від 14.04.14р.

Оплата послуг

(крім комунальних)

 

354687,08 грн.

(триста п’ятдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят сім грн. 08 коп.)

 

 

 

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання

2240

420,74грн.

(чотириста двадцять грн. 74 коп.)

 

Серпень

 

Договір № 331 від 06.08.14р. - 99,64 грн.                                           Договір № 38 від 06.08.14р. - 321,10грн.

33.11.1 Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів

2240

11897,00 грн. (одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто сім грн. 00 коп.)

 

Липень

 

Договір № 23 від 18.07.14р.

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів

2240

13970,04 грн. (тринадцять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 04 коп.)

 

Січень

Договір №759 від 23.01.14р. -12903,96грн. Договір №52 від 11.11.14р. -1066,08грн.

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

 

2240

1638,00грн.

(одна тисяча шістсот тридцять вісім грн. 00 коп.)

 

Січень

 

 

Договір №7 від 20.01.14р.-460,00грн.                                                         Договір №267 від 06.08.14. - 1178,00 грн.

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг

2240

70,35 грн.

(сімдесят грн. 35 коп.)

 

Червень

 

 

 

Договір № 116 від 04.06.14 - 16,80грн.                                                              Договір № 46 від 11.11.14р. - 53,55грн.

58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

2240

18405,72 грн. (вісімнадцять тисяч чотириста п’ять грн. 72 коп.)

 

Січень

 

Договір №4-010 від 20.01.14. -14400,00грн.

Договір про надання технічних послуг №654 від 26.03.14р. -657,72грн.

Договір №02214633 від 16.04.14р. -288,00 грн.Договір №302 від 16.04.14 -1260,00грн

Договір № 492-14/ЦСК від 10.06.14р.  -1200,00 грн.Договір № 638-14/ЦСК від 19.09.14р. -600,00грн.

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2240

11900,00 грн. (одинадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)

 

Січень

 

Договір № 71 від 17.03.10р.

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами

2240

2400,00 грн.

(дві тисячі чотириста грн. 00 коп.)

 

Березень

 

Договір N-1425 від  04.03.2014р.

63.91.1 Послуги інформаційних агентств

2240

570,00 грн.

(п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

Травень

 

Договір №Т173/05 від 30.05.14р.

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

2240

3348,74 грн.

(три тисячі триста сорок вісім грн. 74 коп.)

 

Січень

 

Договір №18 від 03.01.2006

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

2240

183,60 грн.

(сто вісімдесят три грн. 60 коп.)

 

Квітень

 

Договір  № ОНВ-Ю/11/086 від 02.04.14р.

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2240

437,63грн.

(чотириста тридцять сім грн. 63 коп.)

 

Квітень

 

Договір № 03/208 від 02.04.14р. ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія"

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування

2240

3659,63 грн.

(три тисячі шістсот п’ятдесят дев’ять  грн. 63 коп.)

 

Травень

 

 

 

Договір №18 від 14.05.14р. -1969,86грн.

Договір №147 від 19.09.14– 1100,28грн.

Договір № 301 від 19.09.14. -571,49грн.

Договір 334/У від 14.10.14. – 18,00грн.

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

2240

6051,33 грн.

(шість тисяч п’ятдесят одна грн. 33 коп.)

 

Січень

 

 

 

Договір № 8 від 20.01.14р. - 340,20грн.

Договір № 8 від 11.04.14р. - 1020,60грн.

Договір № 67/275 від 07.05.14р.  -780,53 грн.Договір № 6 від 20.08.14р. -3910,00грн.

84.24.1 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки

2240

3840,00 грн.

(три тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.)

 

Січень

 

Договір №82 від 20.03.12р.

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші

2240

935,85 грн.

(дев’ятсот тридцять п’ять грн. 85 коп.)

 

Січень

 

 

 

Договір  №14 від 24.01.14р. - 895,51 грн.

Договір № 22 від 14.05.14р.  - 40,34грн.

93.11.1Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд

2240

4000,00 грн.

(чотири тисячі грн. 00 коп.)

 

Листопад

 

Договір № 17 від 15.11.14р. ТОВ "Спорт-Мотор"

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

6633,00 грн.

(шість тисяч шістсот тридцять три грн. 00 коп.)

 

Липень

 

 

 

Договір № 84 від 23.07.14р. - 2470,00грн.

Договір № 78 від 24.09.14р. -2900,00грн.

Договір № 58 від 10.10.14р. - 1263,00грн.

96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів

2240

2170,00 грн.

(дві тисячі сто сімдесят грн. 00 коп.)

 

Січень

 

Договір №10 від 21.01.14р.

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Об’єкт: Поточний ремонт вестибюлю гуртожитку КЗ«МУК» ЗОР, проспект Б.Хмельницького 41 а, інв. № 10320006 – 15731,00 грн.

Об’єкт: Поточний ремонт стелі і вентиляційної системи в спортивному залі КЗ«МУК» ЗОР, проспект Б.Хмельницького 41 а, інв. № 10320006 – 45215,00 грн.

 

2240

60946,00 грн. (шістдесят тисяч дев’ятсот сорок шість грн. 00 коп.)

 

Жовтень

 

 

Договір № 35 від 20.10.14р.– 15731,00грн.

Договір № 38 від 11.11.14р.– 45215,00грн.

 

2240

201209,45 грн.

(двісті одна тисяча двісті дев’ять грн. 45 коп.)

 

 

 

БКЗ

Оплата водопостачання та водовідведення

 

29855,00 грн.

(двадцять дев’ять  тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

36.00.1 Вода природна

2272

13243,50 грн.

(тринадцять  тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

 

Січень

 

 

 

Договір  № 101 від 19.03.08р.  -3379,35грн.

Договір № 101 від 20.05.14р. -9864,15грн.

37.00.1 Послуги каналізаційні

2272

16611,50 грн.

(шістнадцять тисяч шістсот одинадцять грн. 50 коп.)

 

Січень

 

 

 

Договір № 101 від 19.03.08р. -4212,31грн.

Договір № 101 від 20.05.14р. -12399,19грн.

Оплата електроенергії

 

98420,00 грн.

(дев’яносто вісім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.)

 

 

 

35.11.1 Енергія електрична

2273

98420,00 грн.

(дев’яносто вісім тисяч чотириста двадцять грн. 00 коп.)

 

Січень

 

Договір №105 від 31.01.14р.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

7570,00 грн.

(сім тисяч п’ятсот сімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

2282

5020,00грн.

(п’ять тисяч двадцять грн. 00 коп.)

 

 

Березень

 

 

 

 

Договір №104-ОП від 19.03.14р.  – 420,00 грн.

Договір № 163-ОП від 27.05.14р. – 210,00грн.

Договір № 235-Е від 01.08.14р.  – 200,00грн.

Договір № 267-ОП від 05.09.14р. – 210,00грн.

Договір № 344/14 від 16.09.14р. – 3000,00грн.

Договір № 362/14 від 18.09.14р. – 980,00грн.

 

2282

1960,00грн.

(одна тисяча дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.)

 

 

БКЗ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.12.2014р. №15

 

Голова  комітету з конкурсних торгів:                                                М.О. Єгоров

                                                                                                                          (підпис)                                (ініціали, прізвище)

                                                                         М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:   __________________        О.Б. Дитюк__

                                                                                                                     (підпис)                                (ініціали, прізвище)